Salatalık Fidesi

•  Topraktan kaynaklanan bazı hastalıklara karşı, dayanıklılığı daha yüksektir. (Fusarıum oxysporum, vs.)
•  Olumsuz toprak ve iklim koşullarına daha çabuk uyum sağlar.
•  Bitkinin toprağa tutunup, yeniye geçişi daha çabuk olur (anaç performansına bağlı olarak).
•  Dekara dikilen bitki sayısı isteğe bağlı olarak %30 ile %50 daha az dikilebilir.
•  Aşılı bitkinin hasat süresi düz fideye göre daha uzun ve dolayısıyla dekardan alınan toplam ürün miktarı daha fazla olur.
•  Dikim öncesi ve sonrası aşı noktası ve üstü hiçbir zaman toprakla temas ettirilmemelidir.
•  Dikimden önce fide violde iken mutlaka doyurucu şekilde sulanmalıdır ve dikim sonrası can suyu yeteri kadar verilmelidir.
•  Bitkinin başlangıçta toprağa iyi kök atması için, ilk sulamadan(can suyu) sonra susuz bırakma yapılmamalıdır. Aksi halde üst bitki strese girebilir ve gövde içine kök atmaya çalışabilir, bu sebepten bitki kaybı yaşanabilir.
•  Genelde kabak anaçlarının kök ur nematoduna dayanımı yoktur. Gerekli tedbirler alınmalıdır.