1. Fideler üretim tesisinde teslim edilecektir.
  2. Siparişi veren üretici, fidenin teslimi sırasında fidelerini kontrol ederek teslim alacaktır. Fidelerin tam ve sağlıklı teslimatından sonra Fidesan 'ın sorumluluğu kalmaz. Tohum çeşidinin seçimi siparişi verene ait olup verim kalitesinin düşüklüğünden Fidesan. sorumlu değildir.
  3. Teslim tarihini 5 gün geçen siparişlerden Fidesan sorumlu değildir.
  4. Zamanında yapılmayan ödemelerde, sözleşme sırasında belirlenecek oranda aylık finansman gideri alınır.
  5. Sipariş veren işbu fidelerin pazarlamasından ötürü Fidesan ve teslim edilen çek, bono vb. gibi ödeme belgesi verilmiş ise bunlardan bütünüyle sorumludur. Bu belge üzerinde cirosu olmasa dahi ödemenin tamamından sorumludur, kefalet eder.
  6. Fidesan'nın işbu fideleri sipariş veren adına üreticiye teslim etme yetkisi vardır.
  7. Fidesan Önceden haber vermek koşulu ile fide teslim tarihini değiştirebilir.
  8. İşbu sipariş sözleşmesi sekiz maddeden oluşmuş olup. Taraflar yukarıdaki şartlan kabul etmişlerdir. İhtilaf halinde Antalya Mahkemeleri ve icra Dairesi yetkilidir.
  9. Fidenin sorumluluğu her koşulda sadece fidenin fiyatı kadardır. Yani herhangi bir ihtilafta Firma sadece fidenin fiyatı kadar sorumlu tutulabilir.